Dr Jaroslaw Olszewski 

Specjalista Położnik-Ginekolog

23.JPG

Dr n. med. Jarosław Olszewski studia medyczne ukończył w roku 1984. Specjalizacje I-go stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii uzyskał w roku 1987, a specjalizacje II-go stopnia w roku 1992. Tytuł Doktora Nauk Medycznych uzyskał w 1993 roku na podstawie pracy pt.” Ocena hormonalnej czynności trzustki i łożyska w ciąży powikłanej cukrzycą ciężarnych” pod kierunkiem prof. dr hab. med. Czesława Wójcikowskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego . W 2006 roku dr Jarosław Olszewski otrzymał  honorowy tytuł nadany przez czytelniczki miesięcznika "Twój Styl" Lekarz Przyjacielem Kobiety.

Poniżej przedstawiamy certyfikaty uzyskane przez dr Olszewskiego


© Jaroslaw Olszewski 2012-2014