Dr Hanna Olszewska 

Specjalista Położnik-Ginekolog, ENDOKRYNOLOG

33.JPG

Dr n. med. Hanna Olszewska studia medyczne ukończyła w 1996 roku. Specjalizacje I-go stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii uzyskała w roku 2000. Tytuł Doktora Nauk Medycznych obroniła w roku 2002 pracą pt. „Ocena metod leczenia i uzyskanych wyników u chorych z nowotworami jajnika o granicznej złośliwości” pod kierunkiem prof. dr hab. med. Janusza Emericha. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W 2004 roku uzyskała tytuł specjalisty II-go stopnia w położnictwie i ginekologii.  W 2005 roku dr Hanna Olszewska otrzymała z rąk Jolanty Kwaśniewskiej honorowy tytuł nadany przez czytelniczki miesięcznika "Twój Styl" Lekarz Przyjacielem Kobiety.

W kwietniu 2014 rzdała pomyślnie egzaminy specjalizacyjne z endokrynologii, uzyskując spacjalizaję „Endokrynologia".

Poniżej przedstawiamy certyfikaty uzyskane przez dr Olszewską


© Jaroslaw Olszewski 2012-2014